Контакти

https://web.facebook.com/ReArtFoundation/

reartfoundation@gmail.com
+359893514106

Сметка за дарения: BG26FINV91501017145732
Фондация „РеАрт“
При Първа Инвестиционна Банка
(SWIFT FINVBGSF)